PurePharma

torsdag 8 september 2011

Rörelsemönster

En av anledningarna till att jag blev sjukgymnast var mitt brinnande intresse för människokroppen och dess rörelse.
Rörelse är något oerhört komplext och i min värld också väldigt intressant.
För en tid sedan ramlade jag över Gray Cooks arbete om just rörelse och rörelsemönster och har sedan dess plöjt igenom i stort sett varenda text och video som finns i sammanhanget. :) Detta har också gett mig ett annat synsätt på både mitt arbete och min egen kropp och träning.
Den traditionella rehabiliteringen och i viss mån även styrketräningen är ofta väldigt specialiserad. Har jag ont i knät så får jag ett träningsprogram för knät. I gymmet låser jag fast mig i en maskin och isolerar enskilda muskler.
Frågan är bara: När i vår vardag gör vi egentligen någonting isolerat?
De senaste åren har funktionell träning ploppat upp mer och mer och det är enligt mig en bra väg att gå. Det viktiga enligt min inställning är dock att inte bara ta första bästa coola övning från youtube och lägga in den i programmet bara för att den råkar innehålla en balansboll.
Det viktiga enligt mig är istället att jobba på just mina egna fundamentala fel och brister.

För att hitta fel och brister i rörelsemönster finns ett flertal olika tester, screens och analyser. Jag har valt att arbeta med Gray Cooks Functional Movement Screen (FMS), då jag tycker att det är en välgenomtänkt och genomarbetad screen som också utgår från våra grundläggande rörelser.
Screeningen innehåller sju moment och det man gör under dessa moment är att observera och gradera rörelser för att se om det finns brister i rörelsemönstret. Utifrån screeningen finns sedan möjligheter att arbeta bort sina brister.
För min del blev detta ett uppvaknande, då det tydliggjorde så mycket av mina egna brister. Det roliga var dock att det relativt snabbt gick att ändra på sitt rörelsemönster åt det bättre hållet. Att för min del inse var mina stora problemområden fanns var början på en resa mot en mer funktionell kropp. En resa som fortfarande pågår.

Jag har valt att införliva dessa tankegångar även i mitt arbete som sjukgymnast. Diffusa smärtor ter sig oftast inte lika diffusa när man får en överblick av patientens rörelsemönster. En brist i rörelsemönstret på en plats kräver kompensation på en annan. Så fungerar kroppen.
Som sjukgymnast är det lätt att bli väldigt mekanisk i sitt tankesätt, men med det här systemet har jag också fått med hjärnan i ekvationen.
Hjärnan är ju ändå startpunkten för varje rörelse. Den kontrollerar, styr och talar om för kroppen konstant vad som ska hända och korrigerar så fort något händer. Jag har därför under resans gång också blivit väldigt intresserad av hur vi egentligen lär oss en rörelse. Ett exempel som de flesta kan relatera till är när vi lär oss cykla. Plötsligt bara fungerar det. Vad vi då har gjort är att vi har tränat på själva rörelsen ett flertal gånger. Vi har försökt, vi har vinglat, vi har tappat balansen, kanske ramlat och slagit oss m.m. Det hjärnan då gör under den här processen är att hitta en strategi för att inte ramla - smärta är inget vi vill ha - plus att den letar energisnålast möjliga alternativ.
För att lära någon cykla så gäller det att uppmuntra dem att prova, låta dem misslyckas och vingla lite. Det är helt omöjligt att berätta för någon hur de ska cykla. Prova själv... "Sätt höger fot på trampan etc."

För att sammanfatta ett väldigt långt inlägg så har mitt arbetssätt gått från ett mekaniskt, diagnosspecifikt synsätt med isolerad träning och mycket instruktioner till att ha en helhetssyn på patienten och att i träningen efterlikna vårt naturliga sätt att lära oss saker.
Om du är intresserad och vill läsa mer om Gray Cook och hans arbete kan jag varmt rekommendera: http://www.functionalmovement.com/ och även hans bok Movement som är något av en rörelsebibel för mig. För att läsa Movement kan det dock vara bra att ha någon form av medicinsk grund, då boken innehåller en hel del fackspråk.

Videon nedan var den som gjorde att jag började förstå mänskligt motoriskt lärande. Kolla in den! :)


Move well and have fun!
/P

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar